KIM JESTEŚMY?

Spółka TechFlow 3D działa w sektorach zaawansowanych technologiach produkcji.

Kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może utrzymać się na rynku. Nasi klienci, nawet ci najmniejsi, znajdują się pod silną presją innowacji, często jednocześnie w wielu dziedzinach (nowe produkty, techniki i technologie, organizacja, relacje z partnerami itp). Spółka wykorzystuje zaawansowane technologie powstałe w wyniku intensywnego stosowania wiedzy naukowej i technicznej wspierając w ten sposób swoich partnerów biznesowych. Wprowadzamy w sposób ciągły nowe produkty lub technologie i korzystamy z różnorodnych źródeł innowacji. Zakres naszej działalności to przede wszystkim nowe, szybko rosnące sektory z wysokimi możliwościami technicznymi.

Współpracujemy i doradzamy klientom krajowym i zagranicznym w doborze odpowiedniej technologii, jak również w kompletacji maszyn. Dążymy do optymalizacji produkcji pod względem innowacyjności jednocześnie nie komplikując procesu. Kluczowa jest także prostota w sensie popytowo – podażowym oraz pionierski charakter określany brakiem konkurencji w danej dziedzinie.

FORMULARZ KONTAKTOWY


*Pola wymagane